مرور برچسب

عیدی کارکنان دولت چه قدر شد؟

عیدی کارکنان دولت چه قدر شد؟

بر اساس ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵۰۰۰ است. این امتیاز در ضریب سالانه حقوق در نهایت تعیین کننده…