مرور برچسب

فریبا قلی زاده

یک مملکت ۲ دولت

فریبا قلی‌زاده: پس از ۵ ماه کشمکش نتیجه نهایی انتخابات افغانستان اعلام شد. محمد اشرف غنی با کسب ۵۰,۶۴ درصد کل آرا برای دومین بار رییس جمهور افغانستان شد.…