مرور برچسب

فقر مطلق

معضلی جدید به نام «فقر کالری»

قدرت خرید بسیاری از دهک‌های جامعه رو به  کاهش  است و در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: « 60 میلیون نفر  قرار است کالابرگ ( کوپن ) دریافت…

زندگی روی خط تنگنا

زندگی گران شده؛ حتی آمارهای رسمی هم این گفته را تصدیق می‌کند. افزایش هزینه‌های معیشت تناقض‌های موجود در حرف و عمل سیاستگذاران اقتصادی را عیان کرده است. اواسط سال…

سقف بلند فقر

فقر، معمولا یک توصیف نسبی برای شرایط معیشتی افراد است، اما هنگامی که پا به اقتصاد می‌گذارد، معنای روشن و قابل سنجشی پیدا می‌کند. هر ساله با اعلام خط فقر، نگاه‌ها به…