مرور برچسب

فناوری

دورنمای پادکست از دریچه اقتصاد جهانی

ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ مردم ﻭﺍژﻩ ﭘﺎﺩﻛﺴﺖ، دیگر ﻛﻠﻤﻪ ﺍﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮﺱ نیست، بلکه برگی از یک تاریخ نزدیک به بیست ﺳﺎﻟﻪ است ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ها آزمون و خطا، این روزها…

راه حل سنگاپور برای مشکل کمبود آب

سی‌ان‌ان: کشور کوچک سنگاپور روزانه حدود 430 میلیون گالن آب مصرف می‌کند - عددی که انتظار می رود در چهار دهه آینده دو برابر شود. میزان بالای مصرف آب، فشار زیادی را…