مرور برچسب

قیمت جدید محصولات لبنی اعلام شد

قیمت جدید محصولات لبنی اعلام شد

ستاد تنظیم بازار قیمت فروش شیر خام با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار را مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب دامداری تصویب کرد که بر همین اساس ۱۰…