مرور برچسب

قیمت کره آزاد شد

قیمت کره آزاد شد

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به نیمایی، قیمت گذاری تثبیتی این محصول برداشته شد. به گزارش صدای بورس، براساس تصمیم…