مرور برچسب

مجلس یازدهم

دیدار نشد میسر و…

امیرمحمد حسینی: ابتدا به نظر می‌رسید همه‌چیز بر وفق مراد بهارستانی‌‌ها است. نزدیکان رییس مجلس یازدهم از سفر او به روسیه خبر دادند و تا توانستند درباره اهمیت آن…

مجلس یازدهم اهل مماشات نیست

وضعیت دخل‌و‌خرج دولت برای سال آیند،مهمترین چالش این‌روزهای اقتصاد ایران است. فعلا اقتصاد چشم بر دهان مجلس انقلابی دوخته تا ببیند چه نسخه‌‌ای برای بودجه دولت می‌پیچد؛…

دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

مجلس یک‌دست اصول‌گرای یازدهم زیربار شفافیت آرا نرفت. مجلسی که یکی از شعارهای محوری‌اش شفافیت بود به طرح شفافیت آرا رای نداد. اصول‌گرایان و پیروان پایداری در مجلس دهم…

وقتی نمایندگان مجلس اپوزوسیون می‌شوند

نماینده‌های مجلس یازدهم از آغاز بنا را بر فرورفتن در نقش اپوزسیون دولت گذاشته‌اند. به تازگی «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نایب رییس مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفته که…