مرور برچسب

محمد قلی یوسفی

مالیات پول زور است؟!

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این در کنار پایین بودن نرخ‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان…