مرور برچسب

نجفی

حکم پرونده محمدعلی نجفی نقض شد

به گزارش ایسنا، حکم پرونده محمدعلی نجفی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. براساس این گزارش، میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز…