مرور برچسب

واریز وام یک میلیونی کرونا؛ چرا وام برای برخی واریز نشد؟