مرور برچسب

واکسن

دوراهی واکسن و سردرگمی دولت

کشورهای آسیاسی یکی پس از دیگری واکسیناسیون را آغاز می‌کنند. در منطقه عربستان واکسن «فایزر» را وارد کرده و دیگر کشورها نیز واکسن چینی کرونا را تایید کرده‌اند.…

دنیا در التهاب خلاصی از ماسک

اولین بارقه‌هایی رهایی از کرونا روشن شده است. انگلیس واکسیناسیون را با واکسن شرکت «فایزر» آغاز کرده و در مرحله اولین گروه‌های آسیب‌پذیر و سالمندان را واکسینه…