مرور برچسب

وزارت نیرو

تداوم مادرکُشی

طبق جدیدترین گزارش‌ها در تمام دنیا سقف برداشت از آب‌های تجدیدپذیر ۴۵ درصد است. اما در ایران به‌ طور میانگین از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود. این رقم…

ابهام در طرح برق رایگان

«آرزوی ۴۰ ساله رایگان کردن برق را برای ۳۰ میلیون نفر برآورده کردیم.» این بخشی از گفته‌های هفته گذشته حسن روحانی، رییس جمهوری درباره طرحی بود که بر اساس آن قرار است…

چراغ‌ها رو به خاموشی

از یک سو روحانی، رییس جمهوری کشور، از خودکفایی در تامین برق می‌گوید و از سوی دیگر روزانه آمار شکسته شدن رکورد مصرف برق در کشور و هشدار برای خاموشی‌های تابستان شنیده…

صادرات در آستانه خاموشی‌ها

این روزها سرویس کولرهای آبی و گازی خانه‌ها و ادارات، آرام آرام انجام می‌شود و خبرها نشان از آغاز گرمایی بی‌سابقه در تابستان می‌دهد. این‌ها همه در حالی است که معضل…