مرور برچسب

چاه نفت

تاثیر حملات بقیق بر بازار نفت ایران

ترمیم ویرانی‌های ناشی از حملات حوثی ها به میدان نفتی عربستان ممکن است هفته‌ها و یا شاید ماه‌ها طول بکشد. بازار نفت هم‌اکنون با حفره ای 7/5 میلیون بشکه ای در روز…