مرور برچسب

کارتخوان

کشف 18000 میلیاردر ایرانی جدید

در حالی که در ماه ها و حتی سال های اخیر بارها از فرا مالیاتی پزشکان سخن گفته شده بود و در حالی که گفته می شد موضوع نصب کارتخوان ها بحران جدی در صنف پزشکی است…

پزشکان چقدر مالیات می‌دهند؟

اگر ملاک را برآوردهای خود سازمان مالیاتی قرار دهیم، در حدود ۲۰درصد مالیات پزشکان محقق شده است. اگر ملاک را به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر دهیم، این میزان تا…