مرور برچسب

کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی در ایران مقتدر نیست

بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و دستورهای دولت را اجرا می‌کند؛ این جمله که از فرط تکرار لوث شده است، هربار بعد از بحران ارزی و پولی در کشو، دوباره بر سرزبان می‌افتد.…

بازار مسکن در ایران تابع فرمان ارز است

افزایش حجم نقدینگی به بیش از 2 هزار و 500 هزار میلیارد تومان، عمیق شدن رکود تورمی در بازار مسکن، هیجانی شدن بازار سرمایه و نیز نوسان قیمت ارز، شرایطی را در اقتصاد…