مرور برچسب

کارشناس مسکن

گلوی مستاجرها زیر تیغ کرونا

شیوع کرونا به همراه شرایط سخت اقتصادی عرصه را بر مستاجران تنگ کرده است. کاهش درآمد، کسادی برخی کسب و کارها و بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران معیشت مستاجران را…